Terapi

oo_redwomanAtt utveckla dig personligt är en vandring med dig själv, där du har terapeuten som ledsagare på din egen stig.

Det kan handla om att lära sig att ställa frågor, att lyssna till sig själv och att finna svaren. För det är du själv som har svaren.

Det kan också handla om att känna dina behov, vara tydlig med dem och sätta gränser, vilket i sin tur kan ge upphov till konflikter, distans och förändra vänskaper samtidigt som det ger närhet, tydlighet och att du lever ditt liv.

Du kan behöva se gamla mönster och bli mer medveten om hur de idag påverkar din relation till andra. En ökad medvetenhet och närvaro, ger möjligheter till andra val och förändrar livet.

Det är ett starkt samband mellan tankar, känslor och kropp. Normalt håller vi tillbaka mycket av detta. I gestaltterapin är det viktigt att arbeta med helheten för att kunna utforska, förstå och utvecklas. Gestaltterapi sätter fokus på processen i nuet och inte i historien eller i målet.

Gestaltterapeuten finns där både som yrkesperson och medmänniska och det innebär bl.a. att terapeuten kan dela med sig av sina egna erfarenheter och känslor. I mötet med klienten riktas uppmärksamheten på hur invanda mönster, tidigare upplevelser och händelser påverkar i nuet.

Gestaltterapin använder förutom samtalet olika övningar.

Terapi kan börja när som helst med ett intresse för personlig utveckling. Det kan kanske kännas särskilt angeläget när någon form av kris uppstår. En kris som får dig att börja fundera över ditt liv, hur det ser ut och hur du egentligen vill att det ska se ut. Kriser kommer och går i livet och är en naturlig del av livets utveckling.