HR- och Personalsupport

oo_whiteredfaces

Har du tillräckligt med stöttning inom HR- och personalfrågor?

HR-supporten stöttar dig och cheferna i företaget inom HR- och personalfrågor, så att ni kan ägna er åt den ”egentliga”
verksamheten – affären!

MED VAD?
Konkret personaladministration som exempelvis:

 • Rehabärenden
 • Stödsamtal till medarbetare och chefer
 • Konflikthantering
 • Avrekrytering, där det inte längre fungerar
 • Stöd kring regelverken, kollektivavtal, arbetsrättsfrÃ¥gor
 • Personlighets-/färdighetstester vid rekrytering

Mer utvecklingsinriktat HR arbete som exempelvis:

 • Chefshandledning/coachning
 • Ledarutbildning/utveckling som ger konkreta ledarverktyg till trygga och effektiva chefer/ledare
 • Organisationsutveckling med fokus pÃ¥ affärsplanearbete, mÃ¥lstyrning och uppföljning
 • Upplägg av utvecklingssamtal och lönesamtal eller andra viktiga rutiner
 • “360 tester” av chefer och personer i ansvarsroller ihop med personliga utvecklingsplaner
 • Affärsplane- och mÃ¥lstyrningsarbete

HUR?
I ett abonnemangs/supportavtal

Till en låg månadskostnad får du och organisationens chefer obegränsad telefonsupport.

För att kunna ägna sig åt den ”egentliga verksamheten” och kunden är det av stort värde för cheferna att ha tillgång till stöd och rådgivning i allt som rör medarbetare och personalfrågor. Cheferna kan när som helst ringa mig och fråga till råds och tillsammans med mig hitta en bra hantering och väg fram. Jag har under åren mött de allra flesta problem, fnurror och kriser som kan omvandlas till möjlig utveckling. I och med att jag själv varit linjechef och samtidigt har HR och ledarskaps- och terapeutkompetensen, kan jag bidra med mycket konkret coachning och rådgivning.

Jag har upplevt att chefer känner ett mycket stort värde i att de när som helst kan ringa och fråga till råds vad gäller olika hanteringar som har med medarbetare eller gruppen att göra.

Frågor som chefen oftast kan lösa själv med hjälp av coachande samtal är exempelvis situationer som: konflikter, medarbetare i kris, viktiga medarbetare som chefen ser är på väg mot utmattning(”väggen”), frågor kring regelverken, arbetsrättsliga frågor, kollektivavtal mm

Supporten kan sedan kompletteras med:

Konsultinsatser på timme eller fast pris

Om de rådgivande samtalen inte är tillräckliga kan jag även stötta organisationen med att exempelvis direkt hantera rehabärenden tillsammans med medarbetare, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan, eller vid en konflikt då det kan vara bättre att någon kommer in ”utifrån”. Andra exempel kan vara avrekrytering av medarbetare där matchningen blivit dålig.

Vid rekrytering kan jag vara med och kvalitetssäkra att ni får den ni tror att ni får, genom de personlighets-/färdighetstester jag är certifierad för. En felrekrytering kan kosta mycket i tid, kraft och pengar längre fram.

Kortare utvecklingsarbete med chefer och andra i ansvarsroller med ”360-tester” med tillhörande utvecklingsplan.

Ledarutveckling vid kortare tillfällen eller i längre program där cheferna får konkreta ledarverktyg som medverkar till att cheferna känner sig trygga i sina roller, trivs med jobbet som chef och i förlängningen blir ledarskapet både tydligare och effektivare.

Som företagets personalchef på inhyrd basis, 1 dag till några dagar i veckan.

Jag kan då arbeta med samtliga av ovanstående insatser.