oo_inverteradOrganisationsanalys

I ett syfte att både långsiktigt effektivisera verksamheten och få mer nöjda medarbetare kan det vara bra att göra en analys av hur organisationen fungerar.

Det kan handla om att se över helheten i hur organisationen är uppbyggd, hur de interna processerna är upplagda och fungerar, samt se till medarbetarnas behov och idéer.

Det finns alltid stor potential och stora möjligheter att bättre koppla samman organisation, processer och medarbetaren för gynna både affären och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare.

Analysen pekar på var utvecklingspotentialen är för att uppnå bättre effektivitet, tydlighet och engagemang – som i sin tur ger ökad lönsamhet.

Analysen kan exempelvis studera:

 • om medarbetarna kan lägga sitt fokus pÃ¥ arbetet eller om det är ”saker som stör
 • om chefer upplever att de har rätt stöd och verktyg för att leda verksamheten effektivt
 • om medarbetare är engagerade och motiverade
 • om medarbetare och chefer upplever att det finns en tydlig vision, lÃ¥ngsiktiga mÃ¥l dvs vet vart företaget är pÃ¥ väg och kan koppla sitt eget arbete till dessa
 • om det finns kvalitetssäkrade processer för mÃ¥lstyrning, utvecklingssamtal, lönerörelse, kompetensutveckling, rekrytering, rehab mfl

Åtgärderna kan sedan exempelvis bestå av:

 • ett affärsplane- och mÃ¥lstyrningsarbete som involverar hela företaget
 • framtagande av policies, regler mm i en personalhandbok
 • framtagande av en chefs-/ledarhandbok
 • tydliga rutiner för olika processer
 • chefsutbildning
 • och mycket mer…………….

STANNA UPP OCH TÄNK EFTER – ÄR DITT FÖRETAG PÅ VÄG ÅT DET HÅLL DU VILL OCH HAR DU RÄTT STYRNING FÖR DET?