Välkommen till med eftertanke ab

Sidan är under uppbyggnad

med eftertanke vill bidra och stötta i utvecklingen mot ett hållbart ledarskap i hållbara och lönsamma organisationer. Och i utvecklingen förena ett fokus på relationer, verksamhetsfrågor, organisationsfrågor, på en strategisk nivå. 

Fundamentet för detta är utveckling av individ och ledarskap, samt utveckling av relation i organisation. 

Det ger grupper och team som samarbetar i en ärlig och öppen kontakt, som medverkar till både bättre arbetsklimat/miljö och effektivare/bättre leverans. 

Det ger organisationer som samskapar, i en vilja till både helhet och delar och med ett långsiktigt strategiskt tänk.

 

med eftertanke ab, ihop med samarbetspartners medverkar till att bygga detta fundament genom utbildning/utveckling, konsultstöd och handledning.

SAMARBETSPARTNERS:

Funning konsult AB

Spirit Management AB

Gripsholmsgruppen AB