Ledarutveckling

Ledarutveckling är en god portion personlig utveckling kombinerat med kunskap om teorier och modeller som du applicerar och tränar på för att utveckla ditt ledarskap.

Att sätta fokus på och utveckla ledarskapet i organisationen ger stora vinster i nöjda medarbetare och bättre effektivitet, som i förlängningen stärker affären.

 

Längre program för ledarutveckling

Under 10 till 12 månader följer du ett ledarutvecklingsprogram i en grupp om 12-16 chefer. Programmet varvar utbildning i teorier och modeller för ledarskap, med diskussioner och praktisk träning.

Tillfälle 1, en halvdag startar vi upp med att lära känna gruppen, den resa vi står inför, bekantar oss med arbetssätten och upprättar ”kontrakt” inför samarbetet.

Tillfälle 2, tre dagar internat, har ett fokus på dig själv, din personliga utveckling och vad ledarskap/chefskap är i allmänhet och för dig. Introduktion till hemarbete och 360 feedback.

Tillfälle 3, tre dagar på internat, har ett fokus på dig i förhållande till en grupp, relationer och kommunikation i grupp

Tillfälle 4, tre dagar på internat, har ett fokus på

Tillfälle 5, tre dagar på internat, har ett fokus på xxx, samt arbete med resultatet från 360 feedback

Tillfälle 6, två dagar på internat, är ett tillfälle för uppföljning och påfyllnad 4-6 månader efter tillfälle 5, och har ett fokus på

 

Kortare utbildningar eller workshops inom ledarskap

Utbildning under tre enstaka dagar med 6 konkreta ledarverktyg som exempelvis; feedback som ledarverktyg och för att stärka leveransen, hantera svåra samtal och konflikt, kommunikation och mötesteknik, situationsanpassat ledarskap och det coachande förhållningssättet.