Vision: att kunna bidra till att människor och organisationer når sin fulla potential.

Affärsidén: att som utbildare/processledare bidra till individers utveckling som i förlängningen utvecklar ledarskap, organisation och affär.

 

Roger Lindvall

…har lång och bred erfarenhet av arbete med människor och organisation genom mina roller som HR/personalchef, linjechefens alla roller, utbildare, terapeut och konsult. Från mina erfarenheter som HR/personalchef.

Jag brinner för att få andra att ta ansvar, utvecklas och växa både som medarbetare, chef och människa. In detta fokuserar jag mycket på att skapa goda och tydliga relationer människor emellan.

Jag är en resultatdriven person som ser till att det händer saker, både vad gäller personligt uppsatta mål och mål för organisationen. Jag vill skapa växt hos individer, grupper och hela organisationen bland annat genom att utveckla ledarskapet, tydliga målstyrningsprocesser och relationsbyggande.

Jag är ivrig, analytisk och strukturerad. Jag är inte rädd för att hantera de svåra samtalen och står stadigt när det blåser. Kombinationen gör att jag skapar energi och kraft, samtidigt som jag kan stanna upp för att vara strategisk när det gäller både att nå mål och säkerställa en bra process. Jag bygger relationer med fokus på en förtroendefull och tydlig kommunikation.

CVrogerlindvall190915.pdf