Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar om att utifrån sina egna förutsättning utvecklas som chef och ledare med hjälp av ny kunskap, nya verktyg och träning. Många chefer har blivit chefer för att de är duktiga yrkespersoner och får då helt plötsligt ett nytt yrke som chef och ledare, ett yrke som kräver sin egen utbildning, kunskap och träning.

Är det möjligt med ledarutveckling digitalt och på distans?

I våras, med corona som förändrade möjligheterna att träffas, brottades jag och en kollega med att vi är övertygade om att ledarutbildning som leder till verklig personlig- och ledarutveckling behöver ske i mötet mellan människor i rummet. Relationellt, i kontakt och samskapande. Bortom frustrationen började vi att försöka tänka nytt, dvs inte bara “översätta” våra utbildningar till digitala, utan att börja från början i ett försök att i den digitala världen ändå fånga det vi tycker är viktigt och central i ledarutbildning – det verkliga mötet mellan människor

Nu tycker vi att vi har lyckats i en utbildning som lär och tränar konkreta ledarverktyg hos avdelnings-, gruppchefer, uppdrags- och projektledare. För dig som leder en grupp medarbetare. Där vi med hjälp av teknik och kreativa arbetssätt säkerställer upplevelsebaserad utbildning i kontakt och relation mellan deltagarna och mellan deltagare och kursledning. Med det upplevelse- och relationsmässiga lärandet säkerställer vi ett samskapande lärande. Vi har byggt en lärplattform i Learnifier och tänjt alla gränser i Zoom.

Det är en utbildning vi har genomfört många gånger, både som öppen utbildning och företagsanpassade, och som varit mycket uppskattad av kursdeltagarna. Som deltagare stärker du din trygghet i ledarskapet, får verktyg och samtidigt ett nätverk av ledare i andra organisationer. Det är alltså en väl beprövad utbildning – i ny digital form.

 

Ledarutveckling kan ske i många former; som enskilt arbete i chefshandledning/coachning, som workshops/seminarier kring särskilda ämnen eller som kortare och längre ledarutbildningar. Det gemensamma är ett stort fokus på personligutveckling kopplat till rollen som chef och ledare, med tillskott av ny kunskap och träning, samt en vilja att i den dagliga verksamheten utveckla sig själv som ledare.

Att sätta fokus på och utveckla ledarskapet i organisationen ger stora vinster i nöjda medarbetare och bättre effektivitet, som i förlängningen stärker affären.

Efter att ha deltagit i våra workshops eller utbildningar ska du känna dig tryggare som chef och ledare, känna glädjen och utmaningen i rollen, samt ha fått med dig konkreta och användbara ledarverktyg.

I våra utvecklingsarbeten eller utbildningar bidrar vi, förutom ny kunskap och praktisk träning, till ökad reflektiv förmåga som i sin tur leder till mer medvetna val, både hos dig som individ och ledare.

Reflektiv medvetenhet, är att samtidigt som man är en del av det som sker i stunden så betraktar man, analyserar och reflekterar över skeendet och kan då låta det påverka det egna agerandet och ledarskapet där och då.

Du kan bli utsedd till chef och få ett mandat för detta, men ingen kan utse dig till ledare – de som du ska leda behöver vilja bli ledda av dig .

Allt bra ledarskap föds ur en god självkännedom och ett utforskande av hur du fungerar i mötet med andra människor.

Ledarskapet lever ständigt och formas i rummet av både ledare och de som leds. Man kan säga att ledaren och medarbetarna tillsammans formar ledarskapet, i ett medledarskap. 

Hur gör man då för att styra och utveckla ledarskapet i en organisation?

Det kan handla om hur man väljer och anställer ledare, hur man introducerar personen till rollen, och givetvis om hur företaget sedan utbildar, rustar och utvecklar sina ledare. Det kan också påverkas av hur man arbetar med ledarskapets värderingar i organisationen. Att bli en bra ledare kräver att personen som uppbär rollen är intresserad av att utveckla sitt ledarskap och förstår vikten av personlig utveckling.

En viktig åtgärd kan vara att kontinuerligt utbilda och utveckla ledarna i organisationen. Det ska vara tryggt och roligt att vara chef!

Ledarskapsutbildning – ”Ditt praktiska och hållbara ledarskap”

För dig som är och har varit chef ett tag och vill tillskansa dig nya verktyg och fördjupa ditt ledarskap.

Ledarutveckling är en god portion personlig utveckling kombinerat med kunskap om teorier och modeller som du applicerar och tränar på för att utveckla ditt ledarskap. När du gör det i grupp så bygger du både framtida nätverk samtidigt som du tillsammans med andra tränar och utbyter erfarenheter.

illustration about leadership

Under 10 till 12 månader följer du ett ledarutvecklingsprogram i en grupp om 12-16 chefer. Programmet varvar utbildning i teorier och modeller för ledarskap, med diskussioner och praktisk träning.

Tillfälle 1

Uppstart, en heldag där startar vi upp med att lära känna gruppen, den resa vi står inför, bekantar oss med arbetssätten och upprättar ”kontrakt” inför samarbetet och utbildningen.

Tillfälle 2

Jag i ett nytt sammanhang och mitt ledarskap, tre dagar på internat, har ett fokus på dig själv, din personliga utveckling och vad ledarskap/chefskap är i allmänhet, för dig och i din organisation. Introduktion till hemarbete och 360 feedback.

Tillfälle 3

Jag, gruppen och mitt ledarskap, tre dagar på internat, har ett fokus på dig i förhållande till en grupp, relationer och kommunikation i grupp, grupputveckling, samt tränar ditt ledarskap över grupp.

Tillfälle 4

Jag, organisationen, grupp och mitt ledarskap, tre dagar på internat, har ett fokus på systemnivå organisation med analys av din egen organisation, förändringsledning, att leda indirekt genom andra, samt arbete med resultatet från din 360 feedback

Tillfälle 5

Uppföljning, integrering och framtida utveckling, två dagar på internat, är ett tillfälle för uppföljning av din träning och utveckling, vad är hållbart ledarskap för dej och din organisation, din framtida utveckling som chef och ledare, samt diplomering.

Utbildningen kan bokas och anpassas till din organisations behov och mål.

Nästa öppna utbildning startar; 1/9 2020 och pågår till maj 2021.

Se även kursprogram i PDF format nedan.

Anmäl ditt intresse här.

Ledarskapsutbildning – ”6 konkreta ledarverktyg på 3 dagar”

För dig som är ny som chef, uppdragsledare eller projektledare med arbetsledande funktion, eller som inspirerande workshop i en organisation för att skapa samsyn kring ledarskapet och lära konkreta ledarverktyg.

Utbildningen kan genomföras under tre enstaka dagar med kunskap och träning av sex konkreta ledarverktyg som exempelvis; feedback som ledarverktyg och för att stärka leveransen, hantera svåra samtal och konflikt, kommunikation och mötesteknik, situationsanpassat ledarskap, det coachande förhållningssättet eller kommunikation och samtalet som verktyg. Eller som separata workshops för att både träna och lyfta fokuset på ledarskap i organisationen.

Beroende på hur den egna verksamheten ser ut kan det vara effektivare att ha kortare utbildningar kontinuerligt över tiden, än att ha enstaka längre utbildningar. 

Utbildningar och seminarier kan bokas och anpassas till din organisation.

Nästa öppna och sammanhållna utbildning med tre enstaka dagar och sex ledarverktyg genomförs; 5/5, 16/6 och 18/8.

Se även kursprogram i PDF format nedan.

Anmäl ditt intresse här

5/5
”Roger var min kursledare under mitt första år på Gestaltakademiens Organisationslinje. Under det året lärde jag känna Rogers unika förmåga att utmana på ett tufft och samtidigt mycket respektfullt sätt. Med Roger känner jag mig verkligen sedd, bekräftad och utmanad på samma gång, vi kan verkligen skratta och gråta tillsammans. Därför har jag stort förtroende för Roger som person och som yrkesmänniska.”
Claes Carlberg
HR chef
5/5
”Jag har fått verktyg att använda i mitt dagliga arbete som chef och även fått möta och pröva olika situationer så att jag känner mig lite "bekväm" när dom uppstår. Jag uppskattar också nätverkandet väldigt mycket, att få lära känna andra chefer på samma nivå inom PE.”
Deltagare
Ledarskapsutvecklingsprogram på Projektengagemeng