eftertanke.nu

Utveckling för dig!
Vision
- vi bidrar till att organisationer, grupper och individer
når sin fulla potential.

med eftertanke ab bidrar och stöttar i din personliga utveckling vare sig du är på en nyfiken resa i dig själv, vill känna dina behov i livet, kopplat till rehabilitering, är i kris eller vill utveckla relationer och ledarskap.

Våra tjänster

Handledning

Handledning är ofta personlig utveckling relaterad till din yrkesroll, vilket kan vara en chefs-/ledarroll eller annan ansvarsroll.

Gestaltterapi

Att utveckla dig på ett personligt plan är en vandring med dig själv, där du har terapeuten som ledsagare på din egen stig. Att bli ”mer av dig själv” och kunna göra fler medvetna val.

Neurofeedback

Neurofeedback-träning är ett vetenskapligt validerat sätt att lära och träna hjärnan i nya banor, att fungera bättre och mer utvecklat.

Använd reflektionen som verktyg och gör medvetna val

Om du tränar din reflektiva förmåga, det vill säga din förmåga att i nuet känna dina behov och samtidigt ta in och förstå hur du samspelar med din omgivning, kommer du att kunna göra fler medvetna val och inte gå igenom livet på ”autopilot”. Du kommer att bli mer av dig själv, du kommer att leva DITT liv.

Vision

Vi bidrar till att organisationer, grupper och individer når sin fulla potential.

Vi gör det genom ett fokus på kontakt och relation, genom ökad medvetenhet, genom reflektiv förmåga och genom ny kunskap med möjligheten att få träna nya insikter och lärdomar. På det sättet bidrar vi till personlig utveckling, ledarutveckling och utveckling av organisationer.

Vår värdegrund utgår från människors lika värde och den existentiella möjligheten och skyldigheten att ta ansvar för sig själv. Vår teoretiska grund utgår bland annat utgår från gestaltpsykologi, system- och fältteori, fenomenologi, samt beforskade och evidensbaserade teorier och modeller för personlig-, ledar-, grupp- och systemutveckling.

Kontakta oss

Adress

Om oss