Vision

- vi bidrar till att organisationer, grupper och individer
når sin fulla potential.

med eftertanke ab bidrar och stöttar i utvecklingen mot ett hållbart ledarskap i hållbara och lönsamma organisationer. Och i utvecklingen förenar vi ett fokus på relationer, verksamhetsfrågor, organisationsfrågor på en strategisk nivå.

animated white arrow down

Våra tjänster

photo-of-people-having-meeting

Organisation

Vår ambition är att stötta utveckling och förändring med kunskap och erfarenhet kring förändringsprocesser /förändringsledning, indirekt genom att vara stöd till dig som förändringsledare/chef i organisationen eller som konsultativ processledare i förändring.

photo-of-people-near-wooden-table

Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar om att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas som chef och ledare med hjälp av ny kunskap, verktyg och träning. Många chefer har blivit chefer för att de är duktiga yrkespersoner och får då helt plötsligt ett nytt yrke som chef och ledare, som kräver sin utbildning, kunskap och träning.

Är det möjligt med ledarutveckling digitalt och på distans? Läs mer

two people communicating

Individ

Personlig utveckling handlar inte om att ändra sig. Det handlar om att se och förstå sina handlingsmönster, och att få tillgång till mer av sig själv. En större självinsikt och ökad medvetenhet kring sig själv i relation till omgivningen, ger utveckling.

År 2020 har varit ett år med stora omställningar. Stötta i organisationen med samtalsstöd.

Vad säger våra kunder

med eftertanke ab, ihop med samarbetspartners, medverkar till utveckling genom utbildning/utveckling, konsultstöd och handledning.

Använd reflektionen som verktyg och gör medvetna val

Medarbetare och chefer som använder reflektionen som verktyg och gör medvetna val kopplat till både värderingar och verksamhet, skapar i förlängningen både bättre leverans och arbetsglädje.

Vision

Vi bidrar till att organisationer, grupper och individer når sin fulla potential.

Vi gör det genom ett fokus på kontakt och relation, genom ökad medvetenhet, genom reflektiv förmåga och genom ny kunskap med möjligheten att få träna nya insikter och lärdomar. På det sättet bidrar vi till personlig utveckling, ledarutveckling och utveckling av organisationer.

Vår värdegrund utgår från människors lika värde och den existentiella möjligheten och skyldigheten att ta ansvar för sig själv. Vår teoretiska grund utgår bland annat utgår från gestaltpsykologi, system- och fältteori, fenomenologi, samt beforskade och evidensbaserade teorier och modeller för personlig-, ledar-, grupp- och systemutveckling.

Kontakta oss

Adress

Om oss