eftertanke.nu

Handledning

Handledning/coachning

Att arbeta med handledning utvecklar dig, ger större självinsikt och gör att du kan betrakta dig själv utifrån. Arbetet handlar ofta om att hitta balans på olika sätt, exempelvis mellan dina egna ambitioner kontra de krav du upplever att omgivningen ställer på dig, fritid kontra arbete, eller du som person kontra rollen. I handledningen är det stort fokus på dig själv i rollen som exempelvis chef och ledare kopplat till medarbetarnas och organisationens krav och mål.

Den coachande delen i chefshandledningen fokuserar på att understödja och utveckla dina egna förutsättningar, den handledande sidan ger verktyg och väl beprövade erfarenheter att lösa eller utveckla konkreta situationer och verktyg för att utveckla ditt ledarskap.

 

Att hitta och stärka ledaren i dig, utvecklar i förlängningen både din grupp och hela organisationen och ger dig själv trygghet och glädje i arbetet som chef.

Chefshandledning som en del i ledarskapet är ett starkt verktyg för din egen utveckling och för utveckling av organisationen. Handledaren/coachen är ett bollplank, en resurs i krislägen som ger stöd och borgar för objektivitet, en möjlighet att se nya och annorlunda perspektiv och lösningar, någon som ställer “obehagliga” och oväntade frågor. I handledningen ges också konkreta råd som bygger på väl beprövad erfarenhet.

 

Handledningen börjar med att vi upprättar ett “kontrakt” där vi bl.a. diskuterar omfattningen av vårt arbete, hur avslut av vårt arbete går till, syfte och mål med arbetet mm. Därefter arbetar vi dels med att nå målen för vårt arbete, dels hanterar vi situationer som dyker upp på vägen dit. Du kan få hemuppgifter och tester som en del av arbetet. Mellan samtalen kan du ställa frågor och dryfta tankar via telefon eller e-post.

 

Arbetet sker i ett 1-2 timmars samtal, en till två gånger per månad. Allt arbete är konfidentiellt och sker under tystnadsplikt.

 

Chefshandledning kan ske i grupp eller individuellt

Nästa öppna grupp för handledning startar vartefter det finns 6-8 deltagare.