med eftertanke ab

med eftertankes verksamhet kan sägas bestå av fyra delar:

Ledarutbildning/utveckling, samt utveckling av ledarskapets värderingar i organisationer
– Organisationsutveckling och grupputveckling
– Strategisk HR-support/utveckling
– Terapi/chefshandledning

Jag som driver med eftertanke ab heter Roger Lindvall och har 30 års yrkeserfarenhet. I början som arkitekt och teknikkonsult, samt som chef i linjen för avdelning, kontor, och vd. Senare som HR chef och organisationskonsult/terapeut. Jag arbetar i nära samarbete med olika samarbetspartners.

Jag är utbildad och diplomerad gestaltpsykoterapeut, med fokus på grupp och organisation. Jag har även genomgått många andra längre och kortare utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling. 

I flera av mina anställningar har fokus varit på värdegrundsarbete, stark tillväxt och utveckling, samt förändringsledning och uppbyggnad och utveckling av HR funktionen.

Jag är pedagogisk ledare vid Gestaltakademin i Skandinavien för år 1 på den 3 åriga utbildningen till organisationskonsulter. Tidigare har jag varit medlem av fakulteten och lärare vid Nordiskt Gestalt Institut i Danmark för den 4 åriga utbildningen för gestaltterapeuter.

Som person och processledare har jag en god förmåga att skapa relationer människor emellan och brinner för att få andra att ta ansvar, utvecklas och växa både i yrkesroll och som människa, så att de i förlängningen bidrar till att utveckla verksamheten och affären/lönsamheten. Jag är en resultatdriven person som ser till att det händer saker, både vad gäller personligt uppsatta mål och mål för organisationen. Jag vill skapa växt hos individer, grupper och hela organisationen bland annat genom att utveckla ledarskapet och relationer, och tydliga strukturer kring bland annat målstyrningsprocesser och kommunikation.

Jag är ivrig, analytisk och strukturerad. Jag är inte rädd för att hantera de svåra samtalen och står stadigt när det blåser. Kombinationen gör att jag skapar energi och kraft, samtidigt som jag kan stanna upp för att vara strategisk när det gäller både att nå mål och säkerställa en bra process. Jag bygger relationer med fokus på en förtroendefull och tydlig kommunikation.

Min värdegrund utgår från människors lika värde och den existentiella möjligheten och skyldigheten att ta ansvar för sig själv. Med en teoretisk grund som bland annat utgår från gestaltpsykologi, system- och fältteori, fenomenologi, samt beforskade och evidensbaserade toerier och modeller för personlig-, ledar- och grupputveckling.