eftertanke.nu

Neurofeedback

Neurofeedback-träning är ett vetenskapligt validerat sätt att lära och träna hjärnan i nya banor, att fungera bättre och mer utvecklat. Med EEG (Elektroencefalografi) kan vi fånga de millisekunder korta hjärnfunktionerna och belöna detta. Denna feedback uppmuntrar hjärnan att göra det igen. När din hjärna tränas på det här sätter, fungerar hela du bättre på flera sätt. Neurofeedback är ett sätt att genom hjärnans egen aktivitet träna hjärnans prestanda, tålighet och mående.

Neurofeedback är precis vad det låter, en feedback till hjärnan utifrån vad den själv gör när den upplever vissa saker på en skärm eller genom fysisk/mekanisk rörelse. Neurofeedback skickar inte in signaler till hjärnan, tvärtom signaler i hjärnan mäts och styr den input som hjärnan får via syn eller rörelse.

Genom att läsa av dina hjärnvågor och omvandla dem till feedback, via syn, hörsel och känsel, belönas hjärnans aktivitet. Det tränar hjärnans egen reglering – så kallad självreglering. Det vi tränar kallas för neuroplasticitet – det vill säga hjärnans styrka i form av tålamod, känsloreglering och fokusering. Det är lite som att träna en muskel på gymmet – ju mer vi tränar desto starkare blir vi.

Med avancerad EEG utrustning anpassad efter ditt personliga träningsprogram får din hjärna värdefull feedback i realtid. När din hjärna fungerar väl belönas den genom ljud och rörlig video. När din hjärna rör sig i fel riktning, förändras ljudet och videon pausas. Hjärnan lär sig snabbt att stärka sig själv genom ett naturligt belöningssystem. Träningen sker passivt, så du behöver endast lyssna på ljudet och titta på skärmen.

Hur går behandlingen till?

Jag kombinerar alltid Neurofeedback med samtalsterapi. Vi inleder varje behandlingstimme med ett samtal om läget just nu, innan vi genomför själva behandlingen. Behandlingen kan i början pågå ca 20 minuter och lite längre in i förloppet upp emot 45 minuter. Vi avslutar alltid med samtal om upplevelsen från dagens behandling.

 

Vid första mötet har vi en dialog runt de eventuella problem du upplever som hindrar dig i din vardag. Du fyller i ett formulär med en självskattning.

Analysen består av ett antal frågor som du själv poängsätter och besvarar utifrån ditt mående. Den ligger till grund för din behandlingsplan.

Vi går gemensamt igenom ditt resultat och dina önskemål med träningen. Vi lägger vi upp en behandlingsplan som involverar samtalsterapi och Neurofeedback. En första behandlingsomgång är ofta 10 sessioner à en timme totalt.

Själva behandlingen sker genom att terapeuten fäster sensorer på huvudet som avläser dina hjärnvågor. Vi ger hjärnan feedback i form av synintryck och ljud, samt taktil feedback. Den visuella feedbacken består av bild, film eller spel. Den auditiva feedbacken kan vara musik eller tal. Den taktila feedbacken är i form av vibration. Under sessionen förändras feedbacken utifrån hur dina hjärnvågor arbetar. Vi ger hjärnan en spegel av sin egen aktivitet i nutid. Hjärnan svarar på den genom att självreglera utifrån feedbacken den får.

Neurofeedback enligt Othmers metod

Neurofeedback har funnits som metod i ca 40 år och jag arbetar enligt Othmers metod.

Othmers metod arbetar med två-punktsträning som ger hjärnan ett större omfång och större möjlighet att själv avgöra sin reglering.

Behandling och träning med Neurofeedback kan delas in i två kategorier, Terapi och Peak Performance/träning. Neurofeedback enligt Othmers metod har visat goda resultat för bland annat ADHD, ADD, PTSD, ångest, depression.

Om jag säger till dig att du ska lyfta din arm så kan du göra det utan problem. Men om jag säger till dig att du ska tala om hur du gjorde det så blir det svårare. För att kunna tala om det behöver du veta hur hjärnan fungerar. Neurofeedback är en direkt utbildning av hjärnfunktionen, genom vilken hjärnan lär sig att fungera mer effektivt och belönas när den ändrar sin egen verksamhet till mer funktionella mönster. Neurofeedback kallas också biofeedback eftersom den är baserad på elektrisk hjärnaktivitet, där elektroder (EEG) som placeras på huvudet läser av hjärnvågorna för att se sin egen aktivitet i realtid. Man kan säga att det är en träning i hjärnans självreglering, vilket är en nödvändig del för god hjärnfunktion.

Neurofeedback som terapi används bland annat som behandling av:

 • Utmattning/Utbrändhet
 • Sömnproblematik
 • Koncentrationssvårigheter
 • Stress, oro och ångest
 • Inlärningsproblematik
 • Migrän
 • Depression
 • ADHD
 • PTSD

Genom att träna hjärnans reglering kan vi öka vårt fokus och förmåga att prestera utan att öka prestationskrav och därmed stresspåslag. Det handlar helt enkelt om träning för att optimera vår hjärna utifrån hur vi lever.

Neurofeedback som Peak Performance riktar sig till dig som vill träna upp hjärnan mot:
 • Förbättrad fokus och uppmärksamhet
 • Ökad alerthet och kortare reaktionstider
 • Snabbare skiftning mellan olika tillstånd
 • Ökad kreativitet och mental klarhet
 • Ökad energi och motivation
 • Förbättrat minne
 • Ökad flexibilitet
 • Snabbare, klokare beslut
 • Fördjupade meditativa tillstånd
Roger Lindvall är certifierad Neurofeedback terapeut och Diplomerad auktoriserad Gestaltterapeut.